Cắt Khắc Laser
Nhận cắt khắc gia công laser trên các chất liệu phi kim : mica, vải, simili, thiệp, gỗ,...

Nhằm tạo sự thuận tiện cũng như thời gian trong công việc in ấn và gia công chất liệu. Hiện nay công ty chúng tôi nhận gia công cắt khắc bằng laser trên các chất liệu phi kim như : Mica, Gỗ, Vải, Simili, Thiệp, Card visit...

Một số hình ảnh và ứng dụng tham khảo :

Cắt khắc trên Mica - Acrylic

Cắt khắc laser trên simili, vải, thiệp, card visit, gỗ ...Gửi ảnh tráng rọi

Liên hệ trực tuyến

>